Weboldalunk használatával jóváhagyod a Cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Cetelem Online áruhitel

 

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 15 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 15 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:                                 500 000 Ft

Kezelési dij:                                                                                  0 Ft

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

Referencia THM:                                                                    0,00 %

Futamidő:                              15 hónap

Havi törlesztőrészlet:                                                     133 333 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft

 

Az M&M Bike Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2022. január 5. napjától visszavonásig, a webáruház által megjelölt termékekre.

Rövid verzió:

Áruhitel Referencia THM: 0% 2 000 000 Ft hitelösszeg és 15 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Futamidő: 15 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Az M&M Bike Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2022. január 5. napjától visszavonásig, a webáruház által megjelölt termékekre.

 

Feltételek és Dokumentunok

 • Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

 • A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
 1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya

 

 1. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
 • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím (ek) re szól.

Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

 • Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére szól , illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,
 • Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

 

Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei

Az online szerződéskötési rendszer és az elektronikus aláírás használatának általános szerződési
feltételei
Ön a Magyar Cetelem Zrt.-nél (Bank) igényelt
kölcsönt. A kölcsönszerződés aláírása, illetve a
bírálathoz szükséges dokumentumok feltöltése,
ellenőrzése a Bank által rendelkezésre bocsátott
online szerződéskötési rendszeren keresztül történik,
melynek használatáról, illetve feltételeiről az
alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.
A kölcsönszerződés aláírásához és a végleges
hitelbírálat elvégzéséhez az alábbi
dokumentumokra lesz szüksége:
o kártyaformátumú személyazonosító igazolvány,
útlevél, vagy egyes kölcsönök esetében vezetői
engedély (jogosítvány)
o lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala
o a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetményben
szereplő, az Adós / Adóstárs jövedelmét igazoló
dokumentum, illetve a Bank által a
hitelbírálathoz bekért egyéb dokumentum (pl.
bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás).
Szerződéskötés technikai lépései
A kölcsönszerződés aláírásához az alábbi technikai
lépéseket kell végrehajtania:
1. Az online szerződéskötési rendszerbe a
szerzodes.cetelem.hu oldalon léphet be a hét
bármely napján 0-24 óra között. A belépéshez
szükséges a Bank által megküldött email
üzenetben szereplő link, továbbá meg szükséges
adnia az igényléskor használt e-mail címét,
születési dátumát, vagy az igényléshez használt
okmány azonosító számát, illetve az SMS
üzenetben megkapott egyedi, véletlenszerűen
generált, 6 jegyű azonosító kódot is.
2. A sikeres belépést követően kérjük
ellenőrizze, hogy az online szerződéskötési
rendszer által megjelenített személyes adatai
helyesek-e. Amennyiben bármilyen eltérést
tapasztal, kérjük, ne folytassa tovább a szerződés
aláírását, hanem vegye fel a kapcsolatot a Bank
ügyfélszolgálatával.
3. Személyazonosságának igazolására fel kell
töltenie a kártyaformátumú személyazonosító
igazolványának vagy vezetői engedélyének
mindkét oldaláról készült képet. Amennyiben
útlevelet használ, elegendő az érvényességi
dátumot és fényképet tartalmazó oldalát
feltöltenie. A feltöltött okmánynak meg kell
egyeznie az igénylési folyamatban használt
okmánnyal.
4. Lakcímének igazolására fel kell töltenie a
lakcímkártyájának lakcímet tartalmazó oldaláról
készült képet.

5. A hitelbírálat elvégzéséhez és a
hitelképessége ellenőrzéséhez fel kellhet töltenie
a jövedelmét igazoló okiratait.
6. Végig kell gördítenie vagy le kell töltenie
készülékére a kölcsönre vonatkozó
tájékoztatókat, az Ön által megadott adatokkal
kitöltött hiteligénylő adatlapot, a
kölcsönszerződés megkötését megelőző egyedi
tájékoztatást, a kölcsönszerződés tervezetét,
valamint az egyes ügyletekhez adott esetben
kapcsolódó további dokumentumokat. Egyes
feltételek, így a jelen ÁSZF tartalmát (és adott
esetben a biztosításra vonatkozó tájékoztatókat) is
az oldalon elhelyezett jelölőnégyzet bepipálásával
kell elfogadnia. A dokumentumok megismerését
követően azok elfogadását elektronikus
aláírásával kell megtennie. Az elektronikus aláírás
elhelyezéséhez be kell írnia az SMS-ben kapott 6
jegyű azonosító kódot a felületre. Az azonosító
csak egyszer és kizárólag a kölcsönszerződés
aláírása érdekében használható fel 20 percen
belül. A 20 perc elteltét követően új azonosító
kódot kell kérni a felületen. Sikeres elektronikus
aláírás esetén a felületen erről azonnal
visszajelzést adunk, az aláírt dokumentumokat az
online szerződéskötési rendszerben tesszük
elérhetővé az 1. pont szerinti belépéshez
szükséges e-mail elküldésétől számított 90 napig.
Közvetítő partnereinken keresztül igényelt áruhitel
és hitelkártya termékek esetén az ide feltöltött
szerződés a banki aláírást is tartalmazza. Aláírt
dokumentumait ezen időtartam alatt szükséges a
felületről letöltenie, a belépés módja megegyezik
az 1. pontban írtakkal.
7. Adóstárs bevonásával történő hiteligénylés
esetében a kölcsönszerződés Adós általi aláírását
követően a Bank email üzenetben értesíti az
Adóstársat az online szerződéskötési rendszerbe
történő belépés és az elektronikus aláírás
lehetőségéről.
8. Az Adós, (illetve adóstárs bevonásával
történő hiteligénylés esetében az Adóstárs)
aláírását követően - amennyiben minden
szükséges okirat rendelkezésre áll -, a Bank elvégzi
a végleges hitelbírálatot. Amennyiben a végleges
hitelbírálat elvégzéséhez további okiratokra, vagy
már feltöltött okiratok ismételt feltöltésére van
szükség, úgy a Bank e-mailben vagy telefonon
veszi fel Önnel a kapcsolatot. A hiányzó okiratokat
a kölcsönszerződés aláírásához használt online
felület megfelelő oldalán kell feltöltenie.
9. Amennyiben szükség van a közvetítő

partnereink által végzett személyes ügyfél-
azonosításra, vagy online ügyfél-azonosítás (pl.

videós azonosítás) elvégzésére, úgy ennek során
nyilatkoznia kell arról, hogy a kölcsönigénylést Ön
indította el és a kölcsönszerződést Ön írta alá.
10. Személyi kölcsön és Mindig kéznél
kölcsönnel együtt igényelt hitelkártya esetén
amennyiben a Bank jóváhagyta a kölcsönkérelmét
és - szükség esetén – az online ügyfél-azonosítás
(pl. videós azonosítás) vagy a közvetítő

partnereink által végzett személyes ügyfél-
azonosítás is sikeresen megtörtént, a

kölcsönszerződés a Bank oldaláról is elfogadásra
és aláírásra kerül, melyről e-mailben, illetve postai
levélben is értesítjük. Ezzel egyidejűleg személyi
kölcsön és Mindig kéznél kölcsönnel együtt
igényelt hitelkártya termékek esetén a
kölcsönszerződés bank által aláírt hiteles
elektronikus példánya a Cetelem NetBank
felületére felkerül, melyet belépés után a
„Szerződésem” gombra kattintva érhet el és
tölthet le. Amennyiben a Cetelem NetBankot még
nem használta, a belépéshez regisztrációra van
szükség, amit itt tud elvégezni:
https://netbank.cetelem.hu/netbank/register
11. Az online szerződéskötési rendszer
használata esetén a kölcsönigényléstől kezdődően
a kölcsön folyósításáig a megadott és a Bank által
rögzített e-mail cím és mobiltelefonszám
megváltoztatására nincs lehetőség.
A kölcsönszerződés írásbelisége
A megkötött kölcsönszerződés a 910/2014/EU
Rendelet 26. Cikke szerinti fokozott biztonságú
elektronikus aláírást tartalmaz, amely a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
kielégíti az írásbeliség feltételeit, tehát a mindkét fél
által aláírt kölcsönszerződés írásba foglalt
szerződésnek minősül. A kölcsönszerződés
megkötése során tett nyilatkozatokat, lépéseket,
feltöltött okiratokat a Bank rögzíti és elmenti,
archiválja a jogszabályban meghatározott
időtartamig. A kölcsönszerződés nyelve magyar.
Adatok helyesbítése
A kölcsönszerződés aláírásának folyamatát bármikor
megszakíthatja és 90 napon belül folytathatja. A
kölcsönszerződés aláírására szolgáló online felületen
az adatok az Ön előzetes telefonos nyilatkozata, vagy
az igénylési felületen Ön által megadott adatok
alapján kerülnek kitöltésre. Amennyiben a
megjelenített adatokban mégis téves információ
kerülne feltüntetésre, úgy azt a kölcsönszerződés
aláírását megelőzően a 061-458-6070-es
telefonszámon, vagy a Bank online ügyfélszolgálatán
(https://www.cetelem.hu/cetelem/kapcsolat) jogosult
és köteles jelezni.
Magatartási Kódex

A Bank a BNP PARIBAS csoport magatartási
kódexének vetette alá magát, mely itt érhető el:
www.cetelem.hu/magatartasi_kodex

 

 

Letölthető dokumentumok

15 havi ingyen hitel
Letöltés


Munkáltatói igazolás
Letöltés


Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
 Letöltés

 

 

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf
Cetelem dokumentumok:
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

 

 

 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása 

 

 

 

  

Tájékoztató
(függő közvetítő)
a) cégnév: M&M Bike Hungary Kft.
székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 158.
nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 01-09-178778
levelezési cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 158.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.
d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.
e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.
A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:
Érvényes: 2022. szeptember 12-től
a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu.
b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
 nem számít fel díjat.