Cetelem Online áruhitel

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

  • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes útlevél és lakcímkártya
  • Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

  • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési felületen fog megtalálni!
  • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

Elakadt? Kérdése Van?

  • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a (0620-338-2184)-es számon!

HITELAJÁNLATUNK:

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő
esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000
Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat
eredménye szerint változhat.
Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 0 Ft Kezelési díj: 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Referencia THM: 0 %
Futamidő: 10 hónap Havi törlesztőrészlet: 200 000 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 0 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 000 000 Ft

Az M&M Bike Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges
dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati
kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési
feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.
Érvényes: 2023. január 1. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.
Rövid verzió
Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő
esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
Futamidő: 10 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem
kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
Az M&M Bike Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges
dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati
kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési
feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.
Érvényes: 2023. január 1. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Hirdetmény
Letöltés

Inflációs Hirdetmény
Letöltés

Munkáltatói igazolás
Letöltés

Ügynöki tájékoztató
Letöltés

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Letöltés

Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei
Letöltés

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
https://www.mnb.hu/letoltes/tulzott-eladosodottsag-tajekoztato-2023-12-22-clean.pdf

Cetelem dokumentumok:
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:

 

ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:

Tájékoztató
(függő közvetítő)

a) cégnév: M&M Bike Hungary Kft.
székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 158.
nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 01-09-178778
levelezési cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 158.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,
Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu)
b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó
érdekeit képviseli.
d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.
e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi
lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a
pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása
(hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak
nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig
és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel
(https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha
az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz
esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi,
egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a
panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.

A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos
panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi
szervekhez fordulhat:

Érvényes: 2022. szeptember 12-től
a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a
polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége:
Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776,
www.penzugyibekeltetotestulet.hu.
b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi
rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-
2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
 nem számít fel díjat.